Polecamy
Zasady wyboru funduszu inwestycyjnego: na co zwracać uwagę?
Inne

Zasady wyboru funduszu inwestycyjnego: na co zwracać uwagę?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Informacja reklamowa. Wybór funduszu inwestycyjnego to trudna decyzja, bo ona w dużym stopniu determinuje nasze potencjalne zyski lub straty. Związek z funduszem nie jest wprawdzie nierozerwalny, nie musimy w nim tkwić do przysłowiowego „końca świata i jednego dnia dłużej”, ale jednak z reguły jest to wybór przynajmniej na kilka lat.

Wybór funduszu zależy przede wszystkim od naszej akceptacji ryzyka. Za najbardziej ryzykowny rodzaj funduszu uznaje się z reguły fundusz akcji, a za najmniej ryzykowny w powszechnej opinii uchodzi fundusz inwestujący w obligacje skarbowe. Do wyboru mamy jeszcze – między innymi – fundusze mieszane, czyli inwestujące część swoich aktywów w akcje, a część w obligacje, a także fundusze obligacji korporacyjnych, które inwestują w obligacje emitowane przez spółki.

Wiele czynników wpływa na fundusze

Jeśli więc inwestując swoje oszczędności boimy się ryzykować, to powinniśmy postawić na fundusz obligacji skarbowych, czyli papierów dłużnych emitowanych przez państwa. Dokonując wyboru musimy jednak pamiętać, że rynek kapitałowy „płaci za ryzyko”, co oznacza, że bardziej ryzykowne aktywa co do zasady dają możliwość osiągnięcia wyższych zysków, a mniej ryzykowne – przynajmniej zdaniem podręczników akademickich – dają widoki na wprawdzie stabilniejsze, ale mniej spektakularne stopy zwrotu.

Tyle podręczniki, bo już rzeczywistość jest trochę bardziej zniuansowana. Nadzieje na zysk, a i stabilność poszczególnych rodzajów funduszy, w ogromny stopniu zależy od sytuacji gospodarczej. Dość powiedzieć, że w poprzednim dziesięcioleciu rynek akcji cechowała niewielka zmienność i dość regularny wzrost indeksów giełdowych. Akcje pięły się w górę, zmienność (wahania cen akcji) były stosunkowo niewielkie, a przy niskiej, a momentami wręcz zerowej inflacji, stopy zwrotu wypracowywane przez fundusze obligacji skarbowych były mało satysfakcjonujące. Dzisiaj, na skutek wysokiej inflacji i niepokojów wstrząsających światem – wojna w Ukrainie, zapalna sytuacja na Bliskim Wschodzie, ekspansywna polityką Chin wobec Tajwanu, odchodzenie od globalizacji – sytuacja jest już znacznie mniej klarowna, a inwestorzy patrzą na fundusze akcje z większą rezerwą.

Warto poradzić się specjalistów

Dokonując wyboru funduszu inwestycyjnego musimy też wziąć pod uwagę cel, na który zamierzamy oszczędzać oraz nasz horyzont inwestycyjny. Fundusze to dobry sposób na przykład na odkładanie środków na czas zakończenia, a choćby tylko ograniczenia naszej aktywności zawodowej. Polacy zdają sobie już sprawę, że życiowych potrzeb w tym okresie nie zaspokoją pieniądze z ZUS, dlatego coraz więcej z nas odkłada choćby drobne kwoty na emerycką przyszłość. W takim wypadku warto postawić na fundusze stabilne, ograniczające ryzyko i charakteryzujące się mniejszą zmiennością.

Wybierając rodzaj funduszu inwestycyjnego, w którym będziemy oszczędzali swoje pieniądze – czyli najważniejsze pieniądze na świecie – warto zasięgnąć opinii ludzi dobrze ten rynek znających. W Polsce mamy dostęp do naprawdę świetnych fachowców, dysponujących wiedzą i dużym doświadczeniem, czyli niezależnych doradców pracujących w niezależnych, działających pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego firmach – między innymi Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. To my podejmujemy decyzję, ale warto się przy niej posiłkować opinią specjalistów.

Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

 

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

 

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Katar sienny – jak z nim walczyć domowymi sposobami?
Katar sienny – jak z nim walczyć domowymi sposobami?
Cierpisz na katar sienny i nie możesz się z nim uporać? Sprawdź, jakie środki w Twoim domu pomogą się go pozbyć!
Jak wykorzystać tablice suchościeralne?
Jak wykorzystać tablice suchościeralne?
W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie wykorzystać tablice suchościeralne w różnych sytuacjach.
Gdzie powinna zostać ustawiona lodówka dwudrzwiowa?
Gdzie powinna zostać ustawiona lodówka dwudrzwiowa?
Lodówka dwudrzwiowa to coraz częstsze rozwiązanie zarówno w mieszkaniach, jak i domach. Nie ma co się temu dziwić, skoro jest to połączenie funkcjonalności z nowoczesnością.
Ostatnie wpisy